Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Dnia 6 sierpnia zaczną obowiązywać nowe przepisy, które określają, w zamian  tzw. „Tarczy antykryzysowej” z dnia 2 marca 2020r., końcowe daty przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął przed 5 sierpnia 2023r. zostały podzielone na trzy grupy czasowe:

Jeżeli okres ważności upłynął

  • do 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023r. – zachowuje ważność do 30 września 2024r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynie 6 sierpnia 2023r. lub później, nie będzie podlegać przedłużeniu. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

 

Orzeczenie ZUS o:

  • niezdolności do pracy lub
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,

które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.

Natomiast orzeczenia ZUS, które wygasną 1 sierpnia 2023r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

W związku z powyższym prosimy Państwa o pilnowanie terminów składania dokumentacji do Powiatowych Zespołów Orzekania o niepełnosprawności, ponieważ tylko osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS mogą być beneficjentami projektów w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji w sprawie przedłużania orzeczeń, możecie Państwo uzyskać w organach, które wydały Państwa orzeczenia.