MISJA

Fundacja „Promyczek” powstała z głębokiej potrzeby serc wypełnionych troską o dobro i pomoc dzieciom w potrzebie.

Naszym celem jest organizowanie i niesienie pomocy medycznej, edukacyjnej, społecznej i wychowawczej dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

DZIAŁANIA

Fundacja „Promyczek” jest organizacją pożytku publicznego działającą od 2012 roku.
Podejmujemy zintegrowane i kompleksowe działania na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi otaczając opieką cała rodzinę. Od 2015 oferujemy nasze wsparcie również osobom dorosłym.

 • Wczesna diagnostyka
 • Rehabilitacja
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Opieka
 • Edukacja
 • Wsparcie dla rodziców i opiekunów
 • Kampanie społeczne
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów
 • Integracja środowisk lokalnych

RADA FUNDACJI

 • Przewodniczący: Dorota Majcherczyk
 • Członek Rady:  Zbigniew Majcherczyk

ZARZĄD FUNDACJI

 • Prezes Zarządu: Agata Janosz-Jarzyna
 • Członek Zarządu: Katarzyna Mrzygłód
 • Członek Zarządu: Elżbieta Osowska
 • Członek Zarządu: Magdalena Poraj-Porawska

Zarząd Fundacji  oraz Rada Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie.

SPRAWOZDANIA

Fundacja „Promyczek” posiada status organizacji pożytku publicznego.
Sprawozdania merytoryczne i finansowe fundacji publikowane są na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wyszukiwarka sprawozdań znajduje sie pod adresem: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ Do wyszukania sprawozdań naszej Fundacji wystarczy się posłużyć nr KRS: 0000437424
Możesz również sprawdzić je tutaj:
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

NAGRODY

W 2016 roku Fundacja „Promyczek” została uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” – wyróżnieniem w kategorii Polityka społeczna, Zdrowie oraz Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.