Promyczkowy Wolontariat

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy nie są obojętni na drugiego człowieka. Czekamy na małych i dużych!

Chcesz  poprzez swoje zaangażowanie wesprzeć naszych podopiecznych?

Chcesz pomóc podczas wydarzeń organizowanych przez naszą Fundację?

Zostań Promyczkowym Wolontariuszem!  Gwarantujemy dużo pozytywnych emocji – satysfakcję z pomagania innym!

Oferujemy następujące możliwości rozwoju:

Wolontariat podczas zajęć grupowych lub indywidualnych

Fundacja „Promyczek” organizuje zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Zapraszamy osoby pragnące zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami pod okiem naszych terapeutów.

Zadania Wolontariusza: pomoc dzieciom podczas zajęć prowadzonych przez terapeutę, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, pomoc w sprzątaniu sali po zajęciach.

Wolontariat dla osób starszych, niepełnosprawnych

Zadania Wolontariusza: dotrzymywanie tej osobie towarzystwa poprzez odwiedziny, rozmowy, czytanie książek, prasy, wspólne wychodzenie na spacer, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, zrobieniu zakupów.

Pierwsze wejście Wolontariusza do osoby starszej, czy z niepełnosprawnościami odbywa się w towarzystwie pracownika Fundacji, od którego otrzymuje rzetelną informację na temat osoby.

Wolontariat indywidualny

Zapraszamy również utalentowanych zdolnych do pomocy przy organizowanych przez Fundację wydarzeniach (robienie zdjęć, projektów graficznych, rękodzieło, warsztaty kulinarne).  Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i pomysły.

Zapraszamy do kontaktu!

#POMAGAMboLUBIĘ!

 

Jak zostać Wolontariuszem?

Przed rozpoczęciem działań, Wolontariusz zostaje poinformowany o zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, struktury i działalności Fundacji „Promyczek w Andrychowie, a także o zakresie zadań i obowiązków wolontariusza.

Wtedy podpisywane jest porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych, zawierające szczegółowe informacje o uprawnieniach i zadaniach Wolontariusza. Na czas realizacji zadań – umowa zawarta na czas powyżej 30 dni, Wolontariusz jest objęty ubezpieczeniem.

 

Koordynator Wolontariatu: Katarzyna Mrzygłód tel. 532 457 194

E-mail: wolontariat@promyczek.pl (czy da się stworzyć taki adres?)

Ankieta dla Wolontariusza – kliknij tutaj (tu będzie link do dokumentu google)

Podstawa prawna organizowania Wolontariatu przez Fundację „Promyczek”: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie