we współpracy z Gminą Andrychów:

we współpracy z Gminą Osiek:

we współpracy z Gminą Porąbka:

we współpracy z PFRON:

we współpracy z Powiatem Wadowickim:

we współpracy z PEPCO:

we współpracy z Gminą Andrychów:

 •  „Z Promyczkiem w przyszłość 2022” –
 • Pływaj na zdrowie 2022 – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów” –  więcej o projekcie tutaj
 • „Sportowo w Promyczku 2022” – więcej o projekcie tutaj

we współpracy z PFRON:

we współpracy z Gminą Andrychów:

we współpracy z Gminą Wadowice:

we współpracy z Powiatem Wadowickim:

we współpracy z Gminą Osiek:

we współpracy z Gminą Porąbka:

we współpracy z Województwem Małopolskim:

 •  „Wyjątkowi u steru” – cykl warsztatów dla rodzin/opiekunów dzieci z niepełnosprawnością – więcej o projekcie tutaj

we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności:

we współpracy z PFRON:

we współpracy z Gminą Andrychów    o projektach tutaj:

 •  „Z Promyczkiem w przyszłość 2020” 
 • „Pływanie szansą na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów”
 • „Z Promyczkiem na sportowo”

we współpracy z Gminą Wadowice:

we współpracy z Powiatem Wadowickim:

we współpracy z Gminą Osiek:

we współpracy z Gminą Porąbka:

we współpracy z Województwem Małopolskim:

we współpracy z PFRON:

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Trening czyni mistrza III” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z Gminy Andrychów;
 • „Andrychowskie Święta z Promyczkiem ” – kultywowanie tradycji wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z Gminy Andrychów
 • „Z Promyczkiem w przyszłość 2019” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;

we współpracy z Gminą Wadowice:

 • „Lepiej zapobiegać niż leczyć” – badania profilaktyczne niemowląt i małych dzieci z Gminy Wadowice
 • „Sprawniej z Promyczkiem” – rehabilitacja osób starszych z Gminy Wadowice

we współpracy z Powiatem Wadowice:

 • „Jarmark sztuki wrażliwej” – konkurs i wystawa prac artystycznych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wadowice
 • „Cudze chwalicie swego nie znacie – Rajd na Groń Jana Pawła II i Leskowiec szlakiem serduszkowym” dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z powiatu Wadowice

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Będę samodzielny” – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z powiatu Wadowice, grantodawca Powiat Wadowice;
 • „Lepsze jutro” – terapia dorosłych niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;

we współpracy z Gminą Porąbka:

 • „Sprawni przez ruch 2019” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z Gminy Porąbka;
 • „Pokonać bariery 2019” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Porąbka.

we współpracy z Gminą Wieprz:

 • Chcemy być aktywni II” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wieprz;

we współpracy z Gminą Osiek:

 •  „Samodzielni w przyszłości” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Osiek.

we współpracy z PFRON:

 • „Samodzielni na miarę III” – terapia dzieci i dorosłych z rejonu Podbeskidzia.

we współpracy z Województwem Małopolskim:

 • Sprawni i samodzielni – rehabilitacja ruchowa osób w potrzebie” z Powiatu Oświęcim – projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • „Aktywni społecznie” – zajęcia grupowe dla dzieci niepełnosprawnych z powiatów: Wadowice, Oświęcim, Chrzanów, Sucha Beskidzka

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Trening czyni mistrza II” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z Gminy Andrychów;
 • „Andrychowskie Święta pełne radości ” – kultywowanie tradycji wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • „Z Promyczkiem w przyszłość 2018” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Niezależność to podstawa” – terapia niemowląt i małych dzieci z Powiatu Wadowickiego, grantodawca Powiat Wadowicki;
 • „Czy to autyzm? – różnicowanie zaburzeń. Wsparcie osób z niepełnosprawnością, postulaty programu „Za życiem” – konferencja naukowa
 • „Zmieniamy świat” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;
 • Aktywnie po zdrowie” – terapia dorosłych niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;

we współpracy z Gminą Porąbka:

 • „Sprawni przez ruch” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z Gminy Porąbka;
 • „Pokonać bariery 2018” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Porąbka;

we współpracy z Gminą Wieprz:

 • Chcemy być aktywni” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wieprz;

we współpracy z Gminą Osiek:

 •  „Szansa na samodzielność 2018” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Osiek;

we współpracy z PFRON:

 • „Samodzielni na miarę III” – terapia dzieci i dorosłych z rejonu Podbeskidzia.

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Trening czyni mistrza” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z Gminy Andrychów;
 • „Tradycje świąteczne z Promyczkiem” – kultywowanie tradycji wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
 • „Z Promyczkiem w Przyszłość” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Bądź niezależny” – terapia niemowląt i małych dzieci z Powiatu Wadowickiego, grantodawca Powiat Wadowicki;
 • „Trudne dzieci” – konferencja naukowa
 • „Aktywnie po sprawność” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;
 • „Zmiana na lepsze” – terapia dorosłych niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;

we współpracy z Gminą Wadowice:

 • „Droga do sprawności” – terapia dzieci z Gminy Wadowice;

we współpracy z Gminą Porąbka:

 • „Ruch to sprawność” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z Gminy Porąbka;
 • „Pokonać bariery” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Porąbka;

we współpracy z Gminą Wieprz:

 • Akademia samodzielności – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wieprz;

we współpracy z Gminą Osiek:

 • „Winda do zrównoważonego rozwoju” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Osiek;
 • „Szansa na samodzielność” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Osiek;

we współpracy z Województwem Małopolskim:

 • „Uwierz w siebie” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych z terenów powiatów: wadowicki, chrzanowski, suski. – grantodawca PFRON.
 • „Neurorehabilitacja – mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgowy, dyskopatia kręgosłupa, Stwardnienie Rozsiane, po urazach” – projekt realizowany w ramach II etapu I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 2016 – 2017 dla niepełnosprawnych z powiatu Oświęcim.

we współpracy z PFRON:

 • „Samodzielni na miarę II” – terapia dzieci i dorosłych z rejonu Podbeskidzia.

Projekty własne:

 • „Pomagamy” – terapia dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji „Promyczek” projekt sfinansowany z wpłat pozyskanych z 1% podatku za 2015r.
 • „Zielone światło” – terapia  dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji „Promyczek” projekt sfinansowany z darowizn.

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Ruch to zdrowie” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z Gminy Andrychów;
 • „Jak co roku idą święta” – kultywowanie tradycji wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
 • „Promyczki nadziei” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Z Promyczkową pomocą” – terapia niemowląt i małych dzieci z Powiatu Wadowickiego, grantodawca Powiat Wadowicki;
 • „Wczesne wspomaganie rozwoju – fakty i mity” – konferencja naukowa
 • „Terapia na miarę” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;
 • „Aktywni-Niezależni” – terapia dorosłych niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego, grantodawca PFRON;

we współpracy z Gminą Porąbka:

 • „Sprawność ciała i umysłu” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z Gminy Porąbka;
 • „Aktywni bez granic” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Porąbka;

we współpracy z Gminą Wieprz:

 • „Mali Odkrywcy” – terapia dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wieprz;

we współpracy z Województwem Małopolskim:

 • „Samodzielni na co dzień” – terapia indywidualna i zajęcia grupowe dla dzieci pochodzących z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, grantodawca PFRON;

we współpracy z PFRON:

 • „Samodzielni na miarę – terapia indywidualna nastawiona na poprawę niezależnego funkcjonowania” – terapia dzieci i dorosłych z rejonu Podbeskidzia.

Projekty własne:

 • „Działajmy razem” – terapia  dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji „Promyczek” projekt sfinansowany z darowizn.

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Z promyczkowym uśmiechem w przyszłość” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;
 • „Ruch daje radość” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z Gminy Andrychów;
 • „Wokół świątecznej tradycji” – kultywowanie tradycji wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • „W krainie zmysłów – Zrozumieć integrację sensoryczną. Konferencja naukowa”;

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Dodaj mi skrzydeł” – terapia niemowląt i małych dzieci z Powiatu Wadowickiego  – grantodawca

Powiat Wadowicki;

 • „Aby móc więcej”  – terapia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych powiat Wadowicki -grantodawca PFRON;

we współpracy z Gminą Wieprz:

 • „My też potrafimy” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Wieprz;

we współpracy z Gminą Porąbka:

 • „Sprawni niepełnosprawni” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością z Gminy Porąbka;
 • „Dążmy do samodzielności” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Porąbka;

we współpracy z Województwem Małopolskim:

 • „Wspieram, bo potrafię” – warsztaty i szkolenia dla terapeutów i pedagogów zajmujących się

dziećmi z zaburzeniami w rozwoju – grantodawca PFRON;

 • „Uśmiechnięte Promyczki” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych z terenów powiatów: wadowicki, chrzanowski, suski. – grantodawca PFRON.

Projekty własne:

 • „Promyczek dzieciom” – terapia  dzieci i młodzieży – podopiecznych Fundacji „Promyczek” projekt sfinansowany z darowizn.

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Krok po kroku w przyszłość” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;
 • „Ruszaj się więcej, myśl sprawniej” – zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci zagrożonych00 niepełnosprawnością i niepełnosprawnych z Gminy Andrychów;
 • „Wokół świątecznego stołu” – kultywowanie tradycji wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • „Wielowymiarowa diagnoza i terapia małego dziecka. Konferencja naukowa”;

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Mogę więcej” – terapia neurorozwojowa i neurologopedyczna niemowląt i małych dzieci z Powiatu Wadowickiego  – grantodawca Powiat Wadowicki;
 • „Maluch wybiera aktywność”  – terapia dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole, grantodawca PFRON;
 • „Chcę Ci powiedzieć”  – terapia dla dzieci i młodzieży, grantodawca PFRON;

we współpracy z PFRON:

 • „Zobacz, usłysz dotknij – w krainie zmysłów” terapia dla dzieci i dorosłych z woj.. małopolskiego i śląskiego – grantodawca PFRON.

we współpracy z Gminą Andrychów:

 • „Krok za krokiem ku samodzielności” – diagnoza i terapia dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych w Gminie Andrychów;
 • „Wybieram aktywność, samodzielność i motywację” – diagnoza i terapia dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością pochodzących z Gminy Andrychów;
 • „W 80 minut dookoła świata. Impreza rekreacyjno-integracyjna podopiecznych Fundacji „Promyczek” i ich rodzin.”;
 • „Rodzic w potrzebie – interdyscyplinarne podejście do wczesnej interwencji terapeutycznej. Dzieci zagrożone niepełnosprawnością, niepełnosprawne oraz dzieci z syndromem FAS. Konferencja naukowa.”;

we współpracy z PCPR w Wadowicach:

 • „Bobas lubi ruch” – terapia neurorozwojowa i neurologopedyczna niemowląt i małych dzieci z Powiatu Wadowickiego  – grantodawca PFRON;
 • „Dotknij i poznaj” – terapia neurorozwojowa i neurologopedyczna dzieci z Powiatu Wadowickiego – grantodawca PFRON.