💙Zapraszamy do udziału w projekcie  💙
Zadanie publiczne „Z PROMYCZKIEM W PRZYSZŁOŚĆ 2023” współfinansowane ze środków Gminy Andrychów realizowane od 01.02 – 31.07.2023 r.
Zadanie ma na celu wsparcie terapeutyczne dla niemowląt i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, lub z zaburzeniami zachowania w wieku od 0 do 18 r.ż. pochodzących z rodzin osób uzależnionych od alkoholu zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów lub urodzonych z ciąż, podczas których matka spożywała alkohol.
Zapisy w biurze Fundacji „Promyczek”
ul. Starowiejska 17a
34-120 Andrychów
tel. 730 66 20 12
Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona