Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Gminy Wadowice.
 
Zadanie „Samodzielność ponad wszystko” będzie polegało na zorganizowaniu dla osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci, z Gminy Wadowice, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych z zakresu:
 rehabilitacji ruchowej (metodą Vojty, Bobath, PNF, INPP, wg. Masgutowej)
 integracji sensorycznej (SI)
 neurologopedii (w tym karmienia terapeutycznego)
 logopedii
 pedagogiki
 psychologii
W projekcie udział weźmie 10 beneficjentów z Gminy Wadowice. Każdy beneficjent weźmie udział w 15 indywidualnych
zajęciach. Rodzaj zajęć, formy i metody pracy dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych
beneficjentów. Zajęcia nastawione będą na:
 maksymalne usprawnianie funkcji zaburzonych,
 rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
 optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
 dynamizowanie rozwoju.
 
Termin realizacji: 15.02.2020 – 30.06.2020
 
Ilość miejsc ograniczona!
 
Więcej informacji i zapisy:
Biuro Fundacji „Promyczek” ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
tel. 57 07 5 10 15