Zapraszamy do udziału w zadaniach publicznych realizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów:

 

Zadanie „Z Promyczkiem w przyszłość 2020”, będzie kontynuacją programu z roku 2019 i ma na celu terapię zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.
W ramach projektu, beneficjenci zostaną objęci terapią w zakresie psychologii, neurologopedii, logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej. Pomoc dostosowana będzie do potrzeb możliwości indywidualnych beneficjentów.

Czas trwania projektu: 1.02.2020 – 31.07.2020

Zadanie „Z Promyczkiem na sportowo” będzie kontynuacją programu z 2019 r. i będzie polegało na zorganizowaniu dla dzieci nieprawidłowo funkcjonujących, zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych:
zajęć grupowych z wykorzystaniem metod:
– Ruch Rozwijający wg W. Sherborne
– rekreacja ruchowa, trening ruchowy
– SI
– logorytmiki
– ergoterapii
 
Czas trwania projektu: 1.02.2020 – 31.12.2020
Zadanie „Pływanie szansą na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów” będzie polegało na zorganizowaniu dla osób z niepełnosprawnością zajęć na krytym basenie w Andrychowie. Ze względu na specyfikę trudności rozwojowych beneficjentów zajęcia prowadzone będą indywidualnie.
Zadanie skierowane jest do beneficjentów zamieszkujących Gminę Andrychów: dzieci oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Czas trwania projektu: 1.02.2020 – 31.08.2020

 

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji „Promyczek” przy ul. Starowiejskiej 17a