📣ZAPRASZAMY do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON
„STOP barierom”

Celem projektu jest pokonanie barier funkcjonowania w obszarach kluczowych: nabycie, rozwinięcie lub zapobiegnięcie regresowi
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w obszarach:
1. komunikacji werbalnej/wspomagającej/alternatywnej
2. umiejętności społecznych
3. możliwości fizycznych

Projekt jest kontynuacją projektu „Samodzielni na miarę III”.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne – dzieci i dorośli posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) w zależności od wieku, zamieszkujące powiat oświęcimski, wadowicki lub chrzanowski.
Realizacja projektu: 1.04.2023 r. – 31.03.2023 r.

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2022/2023
Czas trwania całego projektu IV 2022 – III 2023
Podzadania:
1.1 Koordynacja oraz obsługa biurowa ze wsparciem wolontariusza IV 2022 – III 2023
1.2 Akcja informacyjna i rekrutacja IV 2022
1.3 Diagnoza etapu rozwojowego i potrzeb beneficjentów IV 2022
1.4 Tworzenie IPD IV-V 2022
1.5 Działania terapeutyczne oraz pomoc wolontariuszy w trakcie terapii IV 2022 – III 2023
1.6 Ewaluacja IPD III 2023
1.7 Obsługa księgowa, finansowa i kadrowa IV 2022 – III 2023
1.8 Sprzątanie pomieszczeń przez pracownika gospodarczego IV 2022 – III 2023
1.9 Zakup materiałów dydaktycznych IV-VII 2022
1.10 Zakup sprzętu terapeutycznego IV-VII 2022
1.11 Zakup środków czystości IV 2022 – III 2023
1.12 Zakup artykułów biurowych i papierniczych IV 2022 – III 2023
1.13 Eksploatacja pomieszczeń i koszty z tym związane IV 2022 – III 2023
1.14 Zakup środków higienicznych IV 2022 – III 2023
1.15 Remont i modernizacja pomieszczeń IV-XII 2022
1.16 Zakup urządzenia do terapii kończyn górnych IV-VII 2022
1.17 Koordynator merytoryczny IV 2022 – III 2023
1.18 Audyt zewnętrzny III 2023

 

Fundacja „Promyczek”
❗️UWAGA❗️ Zapisy:
biuro@fundacjapromyczek.pl
Biuro ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA❗️
Więcej informacji pod nr tel. 5707 5 10 15 ☎️