Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Zadanie „Trening umiejętności” polega na dostarczeniu osobom z niepełnosprawnością w wieku od 3 do 16 lat narzędzi do samodzielnego funkcjonowania społecznego poprzez organizację zajęć grupowych nastawionych na poprawę funkcji społecznych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia grupowe Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami powodującymi problemy społeczne,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.
Termin realizacji: 1.09.2020 – 11.12.2020
Ilość miejsc ograniczona!
Więcej informacji i zapisy:
Biuro Fundacji „Promyczek” ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
tel. 57 07 5 10 15