Zadanie „Na sportowo 2021” będzie polegało na zorganizowaniu dla osób nieprawidłowo funkcjonujących, zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zajęć indywidualnych:

– rekreacyjno – rehabilitacyjnych

– ruchowych: – ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające, korekcyjno – kompensacyjne

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego

Czas trwania projektu: 20.02.2021 – 31.08.2021

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji „Promyczek” przy ul. Starowiejskiej 17a