Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Gminy Osiek.

Zadanie „Samodzielni w przyszłości 2020” będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć integracyjno – rehabilitacyjnych oraz warsztatów dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Osiek oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji
niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek.

Termin realizacji: 16.03.2020 – 14.09.2020

Ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji i zapisy:
Biuro Fundacji „Promyczek” ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
tel. 57 07 5 10 15