Zadanie „Na sportowo” będzie polegało na zorganizowaniu dla osób nieprawidłowo funkcjonujących, zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zajęć indywidualnych:
– rekreacyjno – rehabilitacyjnych
– ruchowych: – ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające, korekcyjno – kompensacyjne

Zadanie realizowane będzie w budynkach Fundacji „Promyczek”- 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17a oraz ul. Krakowska 83L.

Zadanie skierowane jest do beneficjentów zamieszkujących Powiat Wadowice, osób zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnych bez względu na wiek.
Termin realizacji: 1.03.2020 – 31.07.2020

Ilość miejsc ograniczona!

 

Zapisy:

Biuro Fundacji „Promyczek” ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów

tel. 57 07 5 10 15

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM POWIATU WADOWICKIEGO