Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Fundację „Promyczek” z Andrychowa!
Konkurs „Jarmark sztuki wrażliwej 2021” przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do lat 19, mieszkańcy powiatu Wadowice.

Prace artystyczne, wykonane dowolną techniką (malarskie, rzeźbiarskie, ceramiczne, fotografia oraz inne) inspirowane historią, kulturą i tradycją powiatu Wadowice, będą jednocześnie artystyczną wizytówką Powiatu.

Do udziału w konkursie zapraszamy placówki oświatowe Powiatu Wadowice kształcące osoby z niepełnosprawnością oraz indywidualnie inne osoby niepełnosprawne.
Komisja konkursowa złożona z lokalnych artystów wyłoni laureatów w każdej z dwóch grup wiekowych (I grupa – do lat 12, II grupa – od 12-19 lat). Czekają nagrody!
Konkurs zakończony zostanie wernisażem prac oraz wystawą prac artystycznych.

Zadanie publiczne „Jarmark sztuki wrażliwej 2021” realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowice.

Prace można składać/wysyłać pocztą w terminie do 15.06.2021r. na adres:
Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17 a 34-120 Andrychów
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00

Regulamin konkursu Kliknij tutaj

Więcej informacji pod nr tel. 532 457 194