Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
 
Zadanie „Radosne jutro” polega na zapewnieniu opieki diagnostyczno-terapeutycznej dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi.
Zajęcia mają na celu wspieranie beneficjentów w rozwoju w obszarach wymagających wsparcia, w tym: ruchowych, społecznych, edukacyjnych, poznawczych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywaniem sytuacji problemowych, podnoszenie poczucia własnej wartości.
 
Termin realizacji: 14.09.2020 – 11.12.2020
 
Ilość miejsc ograniczona!
 
Więcej informacji i zapisy:
Biuro Fundacji „Promyczek” ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
tel. 57 07 5 10 15