Zapraszamy do udziału w zadaniu publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Gminy Porąbka.
 
Zadanie „Liczy się sprawność” polega na wspieraniu działań ukierunkowanych na poprawę lub utrzymanie sprawności
psychofizycznej i społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Porąbka. W powyższym
zakresie, prowadzone będą działania ukierunkowane na:
– prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym: zajęć terapeutycznych, psychoruchowych i pedagogicznych;
– zapewnienie w procesie rehabilitacji udziału specjalistów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, psychologów i
logopedów;
– udzielanie indywidualnych konsultacji dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka.
 
Beneficjentami projektu będą osoby niepełnosprawne pochodzące z gminy Porąbka.
 
Termin realizacji: 15.04.2020 – 30.11.2020
 
Ilość miejsc ograniczona!
 
Więcej informacji i zapisy:
Biuro Fundacji „Promyczek” ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
tel. 57 07 5 10 15