Zapraszamy do udziału w projekcie 🌷
 
Zadanie „Z Promyczkiem w przyszłość 2021”, będzie kontynuacją projektów z poprzednich lat i ma na celu terapię zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów. W ramach projektu, beneficjenci zostaną objęci terapią w zakresie psychologii, neurologopedii, logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej. Pomoc dostosowana będzie do potrzeb możliwości indywidualnych beneficjentów.
 
Czas trwania projektu: 1.02-31.07.2021 r.
 
Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji „Promyczek” przy ul. Starowiejskiej 17a