„Wyjątkowi u steru”
Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Beneficjenci projektu: członkowie rodzin dzieci niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkujące
Subregion: Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski, wadowicki).
Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do różnych form poradnictwa dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, wsparcie działań wychowawczych wobec dzieci pełnosprawnych w rodzinie oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej.
Zapraszamy na cykl warsztatów! Tematyka warsztatów:
– niepełnosprawność a seksualność
– efektywna komunikacja
– ergonomia w opiece
– techniki relaksacyjne i autoterapia
– otoczenie skrojone na miarę potrzeb
– nawyki żywieniowe i ruchowe
– wsparcie socjalno – prawne
– równowaga w rodzinie.
Chcesz wziąć udział w projekcie? Zapraszamy do kontaktu!
tel. 5707 5 10 15
Formularz zgłoszeniowy: TUTAJ
Na zadanie przeznaczono ze środków Województwa małopolskiego 13805,00 zł