Zadanie „Sportowo w Promyczku 2022” będzie kontynuacją programu z poprzednich lat i będzie polegało na zorganizowaniu zajęć grupowych dla dzieci nieprawidłowo funkcjonujących, zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Zajęcia grupowe będą prowadzone z wykorzystaniem metod:
– Ruch Rozwijający wg W. Sherborne
– rekreacja ruchowa, trening ruchowy
– SI
– logorytmiki
– ergoterapii
Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów

Czas trwania projektu: 1.02.2022 – 31.12.2022

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji „Promyczek” przy ul. Starowiejskiej 17a
Ilość miejsc ograniczona.