📣ZAPRASZAMY do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON
„STOP barierom”

Celem projektu jest pokonanie barier funkcjonowania w obszarach kluczowych: nabycie, rozwinięcie lub zapobiegnięcie regresowi
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w obszarach:
1. komunikacji werbalnej/wspomagającej/alternatywnej
2. umiejętności społecznych
3. możliwości fizycznych

Projekt jest kontynuacją projektu „Samodzielni na miarę III”.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne – dzieci i dorośli posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) w zależności od wieku, zamieszkujące powiat oświęcimski, wadowicki lub chrzanowski.
Realizacja projektu: 1.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

Fundacja „Promyczek”
❗️UWAGA❗️ Zapisy:
biuro@fundacjapromyczek.pl
Biuro ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA❗️
Więcej informacji pod nr tel. 5707 5 10 15 ☎️