Fundacja „Promyczek” w Andrychowie zaprasza do złożenia ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu
pod nazwą „Samodzielni na miarę III” współfinansowanego ze środków PFRON
w ramach 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji w plikach: TUTAJ