Zarząd Fundacji „Promyczek” składa serdeczne podziękowania

dla Pana Michała Kasperkiewicza

za za pomoc, otwarte serce i okazane wsparcie!

Życzymy wielu sukcesów w nauce i życiu osobistym!