„Miarą naszego człowieczeństwa jest wielkość naszej troski o drugiego człowieka.”
/Ks. Mieczysław Maliński/

 

Zarząd oraz Podopieczni

Fundacji „Promyczek”
składają najserdeczniejsze podziękowania

Panu Patrykowi Pasternakowi

Firma Prąd-Net z Targanic

za dobre serce, wsparcie naszych działań
i pamięć o osobach niepełnosprawnych

 

Andrychów, maj 2021