Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Małgorzaty Lechowicz.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym.

Zarząd Fundacji „Promyczek”