Projekt „Będę samodzielny” – Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży
 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego.
 
Czas trwania projektu: 15.03. do 15.10.2019 r.
 
Zadanie skierowane do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w wieku od 0 do 18 r.ż. pochodzących z terenu Powiatu Wadowickiego.
 
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie do kontaktu z Biurem Fundacji:
ul. Starowiejska 17a 34-120 Andrychów
tel. 532457194
email: biuro@fundacjapromyczek.pl