Fundacja „Promyczek” zatrudni Logopedę, Neurologopedę. W zakresie obowiązków znajdują się m.i.: praca indywidualna oraz grupowa z osobami będącymi pod opieką Fundacji, prowadzenie dokumentacji, uczestniczenie w spotkaniach specjalistów, współpraca z pozostałymi członkami zespołu terapeutów. Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę, wsparcie merytoryczne, wsparcie w procesie dalszego rozwoju osobistego, pracę w zgranym zespole specjalistów. Zainteresowane osoby zachęcamy do przesłania CV oraz listu motywacyjnego na adres centrumpromyczek@gmail.com.

                                                 Zarząd Fundacji „Promyczek”