Projekt „Aktywnie po zdrowie” jest kontynuacją projektu z roku 2017 i zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób powyżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – stopień umiarkowany lub znaczny (w przypadku posiadania symbolu inny niż R lub N, wymagane jest zaświadczenie lekarskie
potwierdzające wskazanie do rehabilitacji wystawione przez lekarza specjalistę), nieobjętych dzienną formą wparcia,
w której prowadzone są m.in. zajęcia rehabilitacyjne, zamieszkujących powiat wadowicki.

Projekt potrwa od 1 czerwca do 30 listopada 2018 roku i weźmie w nim udział 25 beneficjentów.

Kwalifikacje na zajęcia (decyduje kolejność zgłoszeń). Zadanie skierowane jest do osób:
– po 18 roku życia
– posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), w przypadku posiadania symbolu innego niż R lub N, wymagane jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do rehabilitacji wystawione przez lekarza specjalistę
– nieobjętych dzienną formą wsparcia, w której prowadzone są m.in. zajęcia rehabilitacyjne
– zamieszkujących powiat Wadowice

Zapraszamy!

Więcej informacji i zapisy pod nr tel: 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji przy ul. Starowiejskiej 17a w Andrychowie