Projekt: Młode Mamy – Pomagamy w Promyczku!
Współfinansowany przez Województwo Małopolskie
Grupa docelowa: priorytetowo wsparcie dla samotnych rodziców wychowujących dzieci w wieku do ukończenia pierwszego roku życia, samotnych kobiet w ciąży, nieletnich matek wychowujących dzieci w wieku do ukończenia pierwszego roku życia, nieletnich kobiet w ciąży, z uwzględnieniem osób będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny (zamieszkujących województwo małopolskie).
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia grupowe oraz indywidualne.
Możliwość wzięcia udziału w wielu formach wsparcia, w tym:
 Indywidualne zajęcia z neurologopedą i fizjoterapeutą – konsultacja dziecka – 1 wizyta
 Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą uroginekologicznym – 3 wizyty
 Indywidualne konsultacje psychologiczne lub pedagogiczne – 2 wizyty
 Zajęcia grupowe dla kobiet w ciąży – grafik poniżej
 Zajęcia grupowe dla rodzica z dzieckiem w wieku od 0-6 miesięcy – grafik poniżej
 Zajęcia grupowe dla rodzica z dzieckiem w wieku 6-12 miesięcy – grafik poniżej
Zapisy:
Online – TUTAJ
Telefonicznie – pod numerem 730 662 012
Zajęcia grupowe będą prowadzone w formie bloków tematycznych – po 9 spotkań, w trzech turach: I – wrzesień 2022, II – październik 2022 i III – listopad/grudzień 2022
Poniżej w tabelach podajemy daty I tury zajeć grupowych daty następnych wkrótce….
W następnych informacjach o projekcie podamy również daty spotkań indywidualnych.
ZAPRASZAMY :))))