Projekt „Odzyskać radość 2022” polega na przeprowadzeniu 5 wielospecjalistycznych diagnoz dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, objęciu opieką terapeutyczną 20 dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi.

Zajęcia mają na celu wspieranie beneficjentów w rozwoju w obszarach wymagających wsparcia, w tym: ruchowych, społecznych, edukacyjnych, poznawczych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywaniem sytuacji problemowych, podnoszenie poczucia własnej wartości.

Więcej informacji i zgłoszenia: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17a, tel. 570 751 015

Projekt realizowany w terminie 1.06.2022 r. -30.11.2022 r.

 

Projekt „Odzyskać radość 2022” realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego