Projekt „Odzyskać radość” polega na przeprowadzeniu 5 dwugodzinnych, wielospecjalistycznych diagnoz razem 10 godzin dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, objęciu opieką terapeutyczną 15 dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi.

Zajęcia mają na celu wspieranie beneficjentów w rozwoju w obszarach wymagających wsparcia, w tym: ruchowych, społecznych, edukacyjnych, poznawczych, komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywaniem sytuacji problemowych, podnoszenie poczucia własnej wartości.

Więcej informacji i zgłoszenia: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17a, tel. 570 751 015

Projekt realizowany w terminie 4.07.2019 r. -30.11.2019 r.

 

Projekt „Odzyskać radość” współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego