Projekt „Zmieniamy świat” realizowany przy wsparciu finansowym PFRON

Zadanie zakłada przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży do lat 18

Projekt potrwa od 1 czerwca do 30 listopada 2018 roku

Kwalifikacje na zajęcia (decyduje kolejność zgłoszeń) wg podanych kryteriów:
– ze względu na miejsce zamieszkania: Powiat Wadowice;
– ze względu na wiek: od 0 do 18 roku życia;
– ze względu na niepełnosprawność: orzeczenie o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności.

Zapraszamy!

Więcej informacji i zapisy pod nr tel: 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji przy ul. Starowiejskiej 17a w Andrychowie