Zapraszamy do udziału w projekcie Sprawni przez ruch”.

Zadanie z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia – organizacja aktywnych i zdrowych form zajęć i/lub wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Celem zadania jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Porąbka poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć ruchowych, indywidualnie dopasowanych do potrzeb i możliwości beneficjentów.

Kryterium: zaświadczenie lekarskie o potrzebie wsparcia rozwoju lub ocena diagnostyczna zespołu terapeutycznego Fundacji „Promyczek” lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 roku zycia, miejsce zamieszkania – Gmina Porąbka.

Zapraszamy

Tel: 5707 5 10 15