Konferencja naukowa „Tabletowe Dzieci”

23 listopada 2019 roku, w Park Hotelu Łysoń w Inwałdzie, Prezes Fundacji „Promyczek” pani Agata Janosz-Jarzyna oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie           w Wadowicach pani Barbara Pindel-Polaszek, powitały uczestników wspólnie organizowanej Konferencji Naukowej.

W tym roku spotkaliśmy się, aby wysłuchać wykładów związanych z tematem przewodnim Konferencji „Tabletowe Dzieci”.

Zebrani wysłuchali prelekcji specjalisty terapii uzależnień, prezesa Stowarzyszenia „Szansa”, superwizora Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, pana Krzysztofa Czekaja „Uzależnienia – ratunek czy pułapka?”, który przedstawił mechanizm działania uzależnień dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pan Piotr Rychły – pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki przybliżył temat “Wirtualnego labiryntu zagrożeń”. Wykładowca zwrócił uwagę na zagrożenia czyhające w „sieci” m.in.:

– samobójstwa związane z „siecią”;

– tzw. patostreaming – niebezpieczne zjawisko wśród polskiej młodzieży,

– darknet,

– zagrożenia związane z portalami społecznościowymi – utrata anonimowości, depresja
i inne;

– wpływ gier komputerowych na zachowanie, w tym hazardowych.

W swoim wykładzie “Uzależnienia dzieci i młodzieży od nowych technologii; przyczyny, profilaktyka, leczenie”, prof. zw. dr hab. Agnieszka Ogonowska, medioznawca, neurologopeda, Dyrektor Ośrodka Badań nad Mediami, przestawiła badania dotyczące wpływu nowych (interaktywnych) mediów na coraz młodszego użytkownika. Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne zaleca niekorzystanie z mediów przez dzieci do 2 r.ż., a po tym okresie ograniczenie korzystania z ekranów do ok. 1-2 godz. dziennie! Pani profesor zwróciła również uwagę na coraz częściej diagnozowany problem– tzw. autyzm rzekomy w kontekście nadmiernego korzystania z ekranów przez dzieci do 3 r.ż.

Jako ostatnia wystąpiła pani mgr Monika Pleszewska, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień w Bielsku-Białej „Nadzieja”. Tematem jej wystąpienia było “ Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeni”. Młodzież kuszona jest wielostronnymi i nieograniczonymi możliwościami rozwoju, podczas gdy ograniczenia występują na każdym kroku (sprawność intelektualna, pozycja społeczna, środki materialne, umiejętności społeczne, indywidualne możliwości). Pani Monika zwraca uwagę, że młodzież przez Internet realizuje wiele swoich ważnych potrzeb z zakresu relacji, emocji, relaksu, rozwoju i osiągnięć.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom Konferencji za przybycie i mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.

 

Zapraszamy do Czytelni, by bliżej zapoznać się z tematami poruszanymi na Konferencji. kliknij tutaj

Fundacja „Promyczek” Andrychów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach