Kochani! Czy wiecie, że Fundacja „Promyczek” w tym roku świętuje swoje 10-te urodziny?!

Z tej okazji mamy dla Was konkurs! A raczej konkurs dla Tych najbardziej kreatywnych z WAS!

Zapraszamy wszystkie dzieci do działania! ZAPRPROJEKTUJ MASKOTĘ FUNDACJI „PROMYCZEK”

Tematem Konkursu jest opracowanie koncepcji maskotki
Fundacji „Promyczek”  z Andrychowa. Autor najlepiej ocenionej pracy zostanie wyróżniony nagrodą niespodzianką!

 

Fundacja „Promyczek” świętuje swoje 10-te urodziny! Przez cały ten czas niesie pomoc terapeutyczną osobom w potrzebie!
Dołącz do konkursu i pomóż stworzyć niezwykłą maskotkę
– symbol niesienia pomocy, radości i dobra!

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony dla WSZYSTKICH dzieci! (do 18 lat)
 2. Projekt zgłoszony do Konkursu, powinien być autorską pracą własną, samodzielną, która nigdy wcześniej nie była upubliczniana, ani udostępniana, zwłaszcza podczas innych konkursów.
 3. Projekt maskotki wykonany dowolną techniką – plik graficzny zapisany
  w formacie pdf, jpg, jpeg lub png; rysunek; wyklejanka; rzeźba itp.
 4. Każdy uczestnik musi wraz z pracą konkursową dostarczyć uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 5. Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę.
 6. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 7. Projekt maskotki i wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20.06.2022 r. do biura Fundacji przy ul. Starowiejskiej 17a w Andrychowie do godz. 14:00. Pliki graficzne prosimy kierować na adres e-mail: biuro@fundacjapromyczek.pl.
 8. Zgłoszenia niekompletne, niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRODY PODCZAS BAJKOLANDII – 26.06.2022 r.

 

REGULAMIN i FORMULARZ ZGŁOSZENIA