Nasze Miejsce… Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyczek”

W ramach programu PFRON pn.: „Wyrównywanie różnic między regionami III, obszar F” złożyliśmy projekt pod nazwą: „Wymiana okien i parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych), drzwi w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”, ułożenie podjazdu, parkingu i chodnika z kostki brukowej oraz montaż bramy i wymiana ogrodzenia”. Wartość projektu to 273 810,32 zł, 180 000,00 z tej kwoty mamy zagwarantowane z wyżej wymienionego programu PFRON.

Brakujące środki w wysokości 93 810,32 zł to wkład własny, który Fundacja „Promyczek” – organ prowadzący warsztat – musi wyciągnąć z przysłowiowego kapelusza. Naszym marzeniem jest zebranie całej kwoty na wkład własny, tylko wtedy będziemy mogli zrealizować ten projekt.

Drodzy Przyjaciele Fundacji „Promyczek” i Warsztatu Terapii Zajęciowej, wiemy, że z Waszą pomocą uda się nam! Już niejednokrotnie pokazaliście nam, że jesteście z nami! <3
W listopadzie i grudniu 2020r. nie zostawiliście nas samych, byliście do momentu uruchomienia warsztatu. To także dzięki Wam od grudnia 2020r. prowadzimy prężne działania w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 22 Uczestników – dorosłych osób niepełnosprawnych!

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie naszej zbiórki: https://www.siepomaga.pl/naszemiejsce