Uwaga! Nasze zajęcia TUS zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem… dlatego otwieramy zapisy na nową grupę!! 🥳
Zajęcia prowadzą Trenerzy TUS – Kinga Początek i Maria Małysiak.

Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku 7-8 lat.

Kiedy? Poniedziałki 15:00
Gdzie? Fundacja „Promyczek”, ul. Starowiejska 17a

Zapisy już trwają – tel. 730 66 20 12
Formularz rejestracyjny: TUTAJ

A co to są TUSy?
TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to zajęcia grupowe ukierunkowane na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.
Wspieramy:
– komunikację (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań),
– umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym),
– radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc),
– emocje (rozpoznawanie, nazywanie stopniowanie),
– budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Zajęcia odpłatne wg cennika Kliknij tutaj

Zapraszamy do kontaktu!
Fundacja „Promyczek”