Uprzejmie informujemy o wynikach konkursu ofert na audyt zewnętrzny.

Dotyczy: złożenia oferty audytu zewnętrznego projektu prowadzonego przez Fundację pn. „STOPbarierom” finansowanego ze środków PFRON.

Złożono 3 oferty:
1. DPC Audit Partner Sp. z o. o.
2. Grupa Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o.
3. FIDES Audyt Doradztwo Zarządzanie Dorota Rakoczy

Zarząd Fundacji wybrał firmę FIDES – pkt.3

Zarząd Fundacji „Promyczek”