Zapraszamy do udziału w projekcie „Z Promyczkiem w przyszłość 2018”

Zadanie z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.

Zadanie ma na celu terapię zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów. W ramach projektu, beneficjenci zostaną objęci terapią w zakresie psychologii, neurologopedii, logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

Zapraszamy

Tel: 5707 5 10 15