Fundacja „Promyczek” ogłasza nabór beneficjentów do projektów realizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów:

1. „Z promyczkiem w przyszłość 2019”
Zadanie z zakresu: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów.

Projekt realizowany jest od 01.02.2019r. – 31.07.2019r. i jest kontynuacją programu z roku 2018. Ma na celu terapię zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów. W ramach projektu, beneficjenci zostaną objęci terapią w zakresie psychologii, neurologopedii, logopedii, pedagogiki, integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej.

2. „Trening czyni mistrza III”
Zadanie z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

Projekt realizowany jest od 01.02.2019r. – 31.12.2019r. i jest kontynuacją programu z 2018 r. Ma na celu zorganizowanie dla dzieci nieprawidłowo funkcjonujących, zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych: zajęć indywidualnych: rekreacyjno – rehabilitacyjnych, ruchowych: – ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające, korekcyjno – kompensacyjne, integracji sensorycznej, logorytmiki, ergoterapii oraz zajęć grupowych.

3. „Andrychowskie Święta z Promyczkiem 2019”
Zadanie z zakresu: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów.

Projekt realizowany jest od 01.02.2019r. – 31.12.2019r. Zadanie polega na przeprowadzeniu dla podopiecznych Fundacji – beneficjentów zadania publicznego: warsztatów rękodzieła dotyczących wykonywania dekoracji świątecznych na Wielkanoc, warsztatów edukacyjnych dotyczących tradycji Zielonoświątkowych zakończonych wspólnym ogniskiem; warsztatów rękodzieła dotyczących wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych, warsztatów kulinarnych dotyczących tradycji przygotowywania potraw na Święta Bożego Narodzenia oraz Wigilijki z Mikołajem i wspólnym kolędowaniem.

Więcej informacji pod nr tel. 5707 5 10 15
lub w biurze Fundacji „Promyczek” przy ul. Starowiejskiej 17a w Andrychowie