Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych Podopiecznych!

Już wkrótce się spotkamy! W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz terapeutów prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem zajęć terapeutycznych prowadzonych w gabinetach Fundacji w trakcie stanu epidemiologicznego Covid-19.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest poświadczenie podpisem zapoznanie się z poniższym dokumentem.

● W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się tylko telefonicznie lub w inny zdalny sposób (np. drogą e-mail).
● Podczas rozmowy telefonicznej poprzedzającej wizytę, terapeuta przeprowadza ankietę wstępną kwalifikacji na zajęcia (w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2).
● Pacjent /rodzic /opiekun prawny wypełnia i podpisuje przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na Covid -19.
● Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Prosimy o przybycie na miejsce terapii nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczonym terminem.
Przed rozpoczęciem zajęć, terapeuta mierzy temperaturę ciała każdej z osób przebywających na terenie placówki i ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta przy stwierdzonej temperaturze powyżej
37,3C.
● W zajęciach udział biorą pacjenci/rodzice nie okazujący żadnych oznak choroby, w tym kataru, kaszlu, i innych wskazujących na rozwijający się stan zapalny.
Jeżeli podczas trwania terapii terapeuta stwierdzi niepożądane objawy ma prawo tę terapię przerwać i zakończyć.
● Obowiązkiem pacjenta /rodzica /opiekuna jest zagwarantowanie maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych dla pacjenta oraz przebywającego z nim w sali opiekuna.
● Pacjent powyżej 4 r.ż. (o ile to możliwe) oraz rodzic /opiekun przebywa w maseczce oraz rękawiczkach jednorazowych.
● Przy wejściu do budynku/lokalu każdy pracownik, pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce w przygotowanym urządzeniu.
● Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu (w tym na korytarzu) to minimum 2 m.
● W budynkach Fundacji, czasowej likwidacji ulegają „Kąciki zabaw”. Zabrania się biegania dzieci po korytarzu.
● Ze względów epidemiologicznych toalety publiczne na terenie placówki są wyłączone z użycia.
● Umożliwia się pacjentowi /rodzicowi /opiekunowi kolejną dezynfekcję rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.
● Pacjenta przyprowadza oraz odbiera ta sama i tylko jedna osoba pełnoletnia.
● W zajęciach udział bierze tylko terapeuta i pacjent. Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach i ograniczona do jednej osoby pełnoletniej.
● Opiekun /rodzic, który nie uczestniczy bezpośrednio w terapii, ma obowiązek oczekiwania na korytarzu, tak aby w razie jakichkolwiek zmian w zdrowiu lub stanie pacjenta, możliwa
była natychmiastowa interwencja.
● Terapeuta ma prawo poprosić rodzica /opiekuna o przyniesienie przedmiotów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.
● Personel Fundacji zaopatrzony jest w środki ochrony indywidualnej oraz przed podjęciem codziennej pracy badany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
● Wizytę każdego pacjenta poprzedza 15 minutowe wietrzenie oraz odkażanie pomieszczenia i pomocy terapeutycznych. W razie zajęć, które pacjent ma jedne po drugich, rodzic /opiekun jest
zobowiązany zagwarantować bezpieczeństwo oraz całkowitą opiekę w trakcie oczekiwania na kolejne zajęcia i przeprowadzenie podopiecznego do innego gabinetu.
● W trosce o bezpieczeństwo terapeutów prosimy przebierać dzieci po pobycie w przedszkolu.

Zarząd Fundacji „Promyczek”