POKONAĆ BARIERY 2019 – projekt współfinansowany ze środków Gminy Porąbka.
 
Zapraszamy do udziału w projekcie „POKONAĆ BARIERY 2019”.
 
Zadanie z zakresu: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
Celem zadania jest jest podniesienie umiejętności samoobsługowych, ruchowych,społecznych, komunikacyjnych i poznawczych osób niepełnosprawnych oraz innych wynikających z indywidualnych
potrzeb i możliwości beneficjentów.
 
Czas trwania projektu: 5.04.2019 – 20.11.2019
 
Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji przy ul. Starowiejskiej 17a w Andrychowie