„SPRAWNI PRZEZ RUCH 2019” – projekt współfinansowany ze środków Gminy Porąbka.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Sprawni przez ruch 2019”.

Zadanie z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia – organizacja aktywnych i zdrowych form zajęć i/lub wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Celem zadania jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Porąbka poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć ruchowych, indywidualnie dopasowanych do potrzeb i możliwości beneficjentów.

Czas trwania projektu: 8.02.2019r.-20.11.2019r.

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji przy ul. Starowiejskiej 17a w Andrychowie