Zapraszamy na szkolenia. Informacje na temat zapisów oraz regulamin dostępne TUTAJ

Temat szkolenia: TERAPIA MAŁYCH DZIECI Z AUTYZMEM (do 4 r.ż.)
Prowadzący: mgr Magdalena Poraj-Porawska
Pedagog specjalny, tyflopedagog, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy (SI, INPP – terapia odruchów), specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z problemami w zachowaniu. Prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedowidzących.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Metropolitan University w Londynie. Na stałe współpracująca z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin: 08.12.2017r.
Czas trwania: 16:00 – 20:00
Koszt: 120 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice i inni
Program: ·         co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu dziecięcego,

·         wybrane metody terapii małych dzieci z autyzmem,

·         wczesne wspomaganie

·         zaburzenia sensoryczne występujące u dzieci z autyzmem,

·         obserwacja i interpretacja zachowań występujących u osób z autyzmem,

·         potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,

·         współpraca z rodziną.

 

Temat szkolenia: ŻYWIENIE DZIECI W AUTYZMIE
Prowadzący: mgr Monika Kamińska
Dietetyk, specjalista psychologii żywienia, coach, trener. Lider Instytutu Dietetyki Klinicznej w Bielsku-Białej. Zaangażowana w działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia i edukowania w zakresie dietetyki.
Termin: 15.12.2017r.
Czas trwania: 16:00 – 20:00
Koszt: 120 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Lekarze, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice
Program: Neofobia żywieniowa jako ryzyko rozwoju niedoborów pokarmowych.

Stosowanie diet eliminacyjncych w przebiegu autyzmu – korzyści i zagrożenia.
Omówienie zasadności stosowania i skuteczności leczniczej diety bezglutenowej, bezmlecznej i bezcukrowej.

Zaburzenia składu mikroflory jelitowej u chorych z autyzmem.
Omówienie roli prawidłowego składu mikroflory jelit w organizmie człowieka.
Omówienie składników pokarmowych wpływających na poprawę składu mikroflory jelit – naturalne probiotyki i prebiotyki w żywności, probiotykoterapia celowana.

 

Temat szkolenia: WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW:

WPŁYW PRZETRWAŁYCH ODRUCHÓW WCZESNODZIECIECYCH NA

FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH

Prowadzący: mgr Joanna Serwińska
Pedagog specjalny, Terapeuta INPP, BI, diagnosta neurorozwojowy pracujący w oparciu o blok INPP, MFDR oraz standaryzowane Baterie PTPiP, dyrektor EDplus Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wspiera rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Obejmuje terapią dzieci z problemami emocjonalnymi, poznawczymi i społecznymi.

Na stałe współpracując z warszawską Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, propaguje wiedzę z zakresu neurorozwoju dziecka oraz pedagogiki specjalnej.

Termin: 13.01.2018r.
Czas trwania: Całodniowe 9:00 – 17:00
Koszt: 240 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice
Program: PRZEBIEG WARSZTATÓW

CZ I – wykładowa : anatomia mózgu, etapy dojrzewania układu nerwowego w kontekście odruchów pierwotnych i posturalnych, cechy mózgu a zaburzony rozwój

CZ II – praktyczna : ATOS – asymetryczny odruch toniczny: prezentacja praktyczna, omowienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży; Odruch Moro wraz z odruchem strzemiączkowym, odruchem CO2 oraz problemami widzenia skotopowego : prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży; TOB- toniczny odruch błędnikowy : prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży; STOS – symetryczny odruch toniczny szyjny :prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży; Odruch Galanta :prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży; Odruchy oralne i chwytne: prezentacja praktyczna, omówienie roli w rozwoju oraz wpływu przetrwałego odruchu na funkcjonowanie dzieci i młodzieży

CZ III – WARSZTATOWA

• wybrane odruchy wczesnodziecięce a zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, lęki, trudności posturalne i zaburzenia równowagi, zachowania niepożądane, agresja i autoagresja, nadwrażliwość dotykowa, słuchowa i wzrokowa, moczenie nocne, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych

• wybrane przez uczestników zagadnienia wynikające z ich praktyki zawodowej w kontekście wiedzy z zakresu psychologii neurofizjologicznej

 

Temat szkolenia: TERAPIA I EDUKACJA DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 

Prowadzący: mgr Magdalena Poraj-Porawska
Pedagog specjalny, tyflopedagog, diagnosta i terapeuta neurorozwojowy (SI, INPP – terapia odruchów), specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z problemami w zachowaniu. Prowadzi również terapię dzieci niewidomych i niedowidzących.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Metropolitan University w Londynie. Na stałe współpracująca z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.

Termin: 26.01.2018r.
Czas trwania: 16:00 – 20:00
Koszt: 120 zł
Miejsce: Fundacja „Promyczek” ul. Starowiejska 17a, 34-120 Andrychów
Odbiorcy: Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, rodzice i inni
Program: ·         co to jest autyzm – aktualna wiedza na temat autyzmu,

·         wybrane metody terapii dzieci z autyzmem,

·         rewalidacja, IPET

·         zaburzenia sensoryczne występujące u dzieci z autyzmem,

·         modyfikacje zachowań,

·         potrzeby edukacyjne osób z autyzmem,

·         współpraca ze specjalistami i rodziną.