Firma Heineken Global Shared Services Sp. z o.o. z Krakowa przekazała Promyczkom tablice edukacyjne.

Dziękujemy! 😍