Ustawa, która drastycznie zmieni funkcjonowanie logopedów w Polsce, a tym samym życie naszych Pacjentów. Logopeda jako jeden z 17 podmiotów medycznych, bez uwzględnienia stanowiska Polskiego Związku Logopedów, bez konsultacji. Na pytanie, jakie to przyniesie konsekwencje dla logopedów zatrudnionych w oświacie nikt z autorów ustawy, nie potrafi? nie chce? odpowiedzieć.
Wejście w życie ustawy sprawi, że dostęp do terapii będzie utrudniony, a setki gabinetów logopedycznych znikną z mapy Polski.
Nie zgadzamy się na przedstawione nam warunki, które będziemy musieli spełniać, aby móc wykonywać pracę, którą wykonujemy z zaangażowaniem i pasją.
Chcemy odrębnej ustawy, która będzie dostosowana do specyfiki naszej pracy. Pracy, która wymaga od nas interdyscyplinarności.