Zapraszamy do udziału w projekcie Trening czyni mistrza II”

Zadanie z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych.

Zadanie polega na zorganizowaniu dla dzieci nieprawidłowo funkcjonujących, zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych dopasowanych do ich potrzeb i możliwości.

Kryterium udziału: zaświadczenie lekarskie o potrzebie wsparcia rozwoju lub ocena diagnostyczna zespołu terapeutycznego Fundacji „Promyczek” lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; wiek – poniżej 18 roku życia, miejsce zamieszkania – Gmina Andrychów.

Zapraszamy

Tel: 5707 5 10 15