Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Konferencji „Tabletowe dzieci”
 
Wydarzenie skierowane jest zarówno do logopedów,
terapeutów, nauczycieli, jak i samych rodziców.
Koszt udziału*:
– rejestracja od 1. października do 20. listopada – 110 zł
* -25% dla studentów i rodzin adopcyjnych
 
Formularz rejestracyjny: kliknij tutaj

 

Program Konferencji:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników.

9.00 – 9.15  Otwarcie Konferencji. Powitanie gości. Wprowadzenie w problematykę Konferencji.

9.15 –  10.15  Uzależnienia – ratunek czy pułapka?Krzysztof Czekaj, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany terapeuta Dialogu motywacyjnego, prezes Stowarzyszenia „Szansa”, dyrektor ZLO 'Szansa”, superwizor Krajowego Biura Ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

10.15 – 11.15 W wirtualnym labiryncie zagrożeńPiotr Rychły, pedagog resocjalizacyjny, profilaktyk uzależnień, specjalista z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej
z elementami profilaktyki. Właściciel Centrum Doradczo-Szkoleniowego Auxilium, praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, narkomanami. Twórca autorskich programów szkoleniowych
z zakresu patologii społecznej w odniesieniu do relacji nauczyciel – uczeń, rodzic – dziecko.

11.15 – 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 – 13.00 Uzależnienia dzieci i młodzieży od nowych technologii; przyczyny, profilaktyka, leczenie – prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, literaturoznawca, filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Literatury XX wieku Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka psychologii klinicznej dzieci i młodzieży.

13.00 – 14.00 Odkrywanie tajemnicy dziecięcej cyberprzestrzeniMonika Pleszewska, specjalista psychoterapii uzależnień (nr SP/1213/2016), pedagog, profilaktyk. Realizator i koordynator warsztatów profilaktycznych dla dzieci młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych. Terapeuta uzależnień behawioralnych.Realizator rekomendowanego programu terapeutycznego Candis, „Programu Wzmacniania Rodziny”.

                                    Panel dyskusyjny po każdym wystąpieniu.

 

Organizatorzy:

fundacja-promyczek