Fundacja „Promyczek” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach 

maja zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową

„Czy to autyzm – różnicowanie zaburzeń.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością, postulaty programu 'Za życiem’ „

 

Data: 24.11.2018 r.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych w Wadowicach

34-100 Wadowice ul. Karmelicka 24

 

 

Program Konferencji:

8:45 – 9:15 Rejestracja uczestników

9:15 – 9:30 Otwarcie konferencji

mgr Agata Janosz-Jarzyna Prezes Fundacji “Promyczek”

mgr Barbara Pindel-Polaszek Dyrektor PCPR w Wadowicach

9:30 – 10:30 “Autyzm, ADHD FASD – współwystępowanie, różnicowanie zaburzeń”

lek. med. spec. psychiatra dzieci i młodzieży Zofia Szepczyńska

10:30 – 11:30 “Zaburzenia komunikacji w autyzmie. Diagnoza różnicująca”

mgr Joanna Wójtowicz-Pałasz, Logopeda Kliniczny Terapii Wczesnodziecięcej oraz Pedagog

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:00 “Autyzm: choroba XXI wieku – wskazania do diagnostyki genetycznej zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASDs)”

prof. Robert Śmigiel genetyk, neonatolog, pediatra

13:00 – 14:00 „Wsparcie osób z niepełnosprawnością – obszary problemowe,  postulaty programu 'Za życiem’, wyzwania na przyszłość”

dr Maria Łuszczyńska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

14:00 – 15:00 “Dieta dla dzieci z Autyzmem” mgr Monika Kamińska, dietetyk

 

Zapisy: Formularz rejestracyjny

Opłata konferencyjna: 50 zł

Konto: Bank PEKAO S.A 95 1240 4197 1111 0010 4863 8736

Fundacja „Promyczek” 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17a

tytułem: Konferencja18 – imię i nazwisko uczestnika/ów

 

WSPÓŁORGANIZATOR: http://www.pcpr-wadowice.pl/

Podczas Konferencji będzie możliwość zakupu pozycji Wydawnictwa Edukacyjnego na stoisku https://we.pl/