Zapraszamy do udziału w projekcie!
Zadanie „Pływaj na zdrowie 2022 – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów” będzie polegało na zorganizowaniu dla osób z niepełnosprawnością zajęć na krytym basenie w Andrychowie. Ze względu na specyfikę trudności rozwojowych beneficjentów zajęcia prowadzone będą indywidualne.

Zadanie skierowane jest do beneficjentów zamieszkujących Gminę Andrychów: dzieci oraz osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zagrożonych niepełnosprawnością.

Czas trwania projektu: 1.02.2022 – 31.08.2022

Projekt „Pływanie szansą na rozwój – zajęcia na basenie w Andrychowie dla osób zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów” realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów
Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 5707 5 10 15 lub w Biurze Fundacji „Promyczek” przy ul. Starowiejskiej 17a