DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TURNUS?

  • dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami,
  • w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną,
  • dzieci wycofanych i nieśmiałych,
  • dzieci komunikujących się werbalnie (dzieci mówiące),
  • dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

 

DLACZEGO WARTO?

W trakcie turnusu dzieci uczestniczą w zajęciach w formie warsztatowej, a następnie wykorzystują zdobyte umiejętności w trakcie zajęć terenowych. Oprócz nauki, dzieci miło spędzają czas dzięki animacjom i zabawom, a rodzice i opiekunowie zdobywają wiedzę podczas wykładów prowadzonych przez psychologa.

 

ORGANIZACJA

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani terapeuci pracujący z dziećmi z różnymi zaburzeniami zachowania.

Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.

 

TERMIN TURNUSU

24 – 30.10.2022 r.

 

W cenę turnusu wliczone:

– pobyt

– wyżywienie

– ubezpieczenie

– zajęcia warsztatowe

DZIECKO 3200 zł

RODZIC/OPIEKUN 900 zł

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Zapisy: kliknij tutaj

Tel. 730 66 20 12